× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

ALAB - laboratoria

Punkt pobrań materiału do badań - Laboratoria Analiz Lekarskich - ALAB CZD

Informacje o komórce

Ośrodek diagnostyki

Punkt pobrań materiałów do badań

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Badania laboratoryjne

Zakres świadczonych usług:

  • Diagnostyka laboratoryjna


Adres

22-815-18-00
al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa, Międzylesie

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1